Wat is mijn boodschap

Handlezing

 

Zo werden de voordrachten van mijn moeder en haar vriendinnen (die beiden uit een ander China komen dan wij), altijd met twee handen geschreven. Wanneer we een dringende discussie gingen voeren, merkte ik altijd op dat één van hen altijd naar mij toe loog. De tweede hand draaide “naar de grond,” of naar de persoon die de vraag stelde. Mijn moeder is het model.

Met twee handen stroomt de energie van het hoofd naar de tenen. Twee handen duiden op autoriteit, nederigheid, een goede luisteraar, en iemand die gul wil zijn. Een enkele handlezing betekent normaal gesproken intellect, terwijl twee handen normaal gesproken het vermogen om te communiceren betekent. Over het algemeen zijn twee handen voor diegenen die indruk willen maken of de aandacht willen trekken.

Een persoon met twee handen is meestal zelfverzekerd. Hij zal waarschijnlijk een uitstekend leider zijn, omdat hij zich gesteund voelt door zijn twee handen. Hij kan ook geneigd zijn tot impulsieve daden, omdat twee handen vaak worden gebruikt om iets te doen dat “onverstandig” is als het alleen wordt gedaan.

Een persoon met twee handen heeft waarschijnlijk een groot gevoel voor humor. Hij weet niet wanneer hij zich moet terugtrekken en moet wachten op zijn kans om te spreken. Twee handen bieden de gelegenheid om zijn humor te tonen.

Een persoon met twee gezichten kan een ontrouwe zakenpartner zijn, een onbetrouwbare zelfbewaarder, en een duplistisch persoon. Mensen met twee handen lijken creatieve en inspirerende leiders te zijn. Zij brengen ideeën die anderen aantrekken en kunnen ook een idee lanceren dat de zwakte van hun partner naar boven brengt: soms profiteren ze van hun prooi.

Twee handen is de boosdoener achter de uitdrukking “Brood en boter – alles moet door twee handen worden gedaan.” Mensen met twee handen zijn harde werkers, maar luie mensen. Zij zijn goede manipulatoren van mensen, omdat zij een groot vermogen bezitten om met hun handen dingen te beïnvloeden. Hoewel zulke mensen verschillende gebreken kunnen hebben, zijn deze kwaliteiten gewoonlijk voldoende om hen populair te maken, en hen te associëren met leiderschapskwaliteiten. Het gezegde luidt: handen die geen brood eten, zullen voedsel vinden.

Twee handen kan verschillende houdingen betekenen en dit kan getoond worden door hoe je je twee handen gebruikt in elke situatie. Uw persoonlijkheid met twee gezichten zal u het voordeel geven in de meeste Relaties. Het is echter verstandig om voorzichtig te zijn met uw motieven, uw ware bedoelingen, zodat u uw hand geen kwaad doet.

De mens is een driehoek ter grootte van drie, waarbij de basis één is, de top twee, en het aspect of de aanhechting tussen de basis en de top het aspect of de aanhechting van de basis aan de top raakt. Deze driehoek wordt door de Ouden aangeduid als de As You Design Isaac.

De menselijke hand kan ook worden gezien als een cel in het lichaam van de grotere moleculaire eenheid die wij het menselijk lichaam noemen. Deze cel is gebouwd om de opdrachten van het bewustzijn uit te voeren dat de andere cellen in de dikte van de mantel van het lichaam trekt. Het Menselijk Lichaam is van nature een driehoek van perifere aanhechtingen die deOSEaths, of naden, worden genoemd.

 

LEES MEER : 

Coach Breda

Spirituele heling 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.