De voordelen van doorlopende audits

Continuous auditing

 

Er zijn duidelijke voordelen verbonden aan de integratie van permanente auditing in een HR-systeem. Deze omvatten:

a) Continue auditing geeft u een grotere objectiviteit in uw processen en een mogelijkheid om de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens te meten, deze te vergelijken met een industriestandaard of benchmark, andere producten te vergelijken met een standaard, en mogelijke fouten of discrepanties binnen en buiten de organisatie te signaleren. Dit zal u op zijn beurt helpen bij het segmenteren, analyseren en afdwingen van bedrijfsgerelateerde doelstellingen.

b) Continue audit stelt u in staat metrieken vast te stellen en te meten om de output af te stemmen op de input. t>Ondernemingen die de nauwkeurigheid van processen meten, komen dichter bij het bereiken van resultaten in de echte wereld. Het maakt hen productiever, en het zorgt ervoor dat gebieden zoals opleiding, werkelijke controle, en productiviteit binnen hun controle komen.

c) Voortdurende analyse creëert een stimulans voor het personeel dat elke dag naar het werk komt om het juiste te doen – om de gestelde doelen en deadlines te halen – elke dag. Het dwingt mensen om efficiënt te presteren.

d) Continue assuring identificeert de anomalieën die binnen de organisatie bestaan en benut vervolgens de mogelijkheden om de productiviteit en de doeltreffendheid van de organisatie te verhogen. Het stelt een bedrijf in staat richtingen te plannen, processen te definiëren, activiteiten te prioriteren en prioriteiten te stellen, zodat kwaliteit en productiviteit op het juiste moment kunnen worden verkregen.

e) Continue assuring stelt een organisatie in staat te profiteren van “lange termijn” voordelen zoals eindejaarsverkopen, hogere klantenbinding, 22% productiviteitswinst, effectievere turnaround of turnaround excellence, enzovoorts.

f) Continue borging maakt continu management mogelijk. Het management is in staat en/of in staat gesteld om de informatie te gebruiken die nodig is om hun managers beter aan te sturen zodat zij productiever zijn. Het management is ook in staat om feedback te krijgen over de prestaties van de manager. Het stelt managers in staat betere managementbeslissingen te nemen.

g) Continue verzekering geeft ook leidinggevenden, sleutelfiguren van de onderneming en de werknemers van de organisatie de mogelijkheid om managementbeslissingen hoofdzakelijk op afstand te nemen.

Ongeacht de onderneming is continue auditing een basisdoelstelling bij de realisatie van systemen en een belangrijk onderdeel van een succesvol planningsproces. “Continue audit” is een relatief nieuwe uitdrukking en er bestaat geen managementvocabulaire dat de juiste vergelijking bevat van auditresultaten met alle andere resultaten, of categorieën van audit op verschillende tijdstippen. Deze vergelijking is van cruciaal belang om de juiste planningsmethode te kunnen gebruiken. Er zijn verschillende planningsmethoden, maar de twee kritische onderdelen van een doeltreffende strategie zijn de begroting en de toewijzing van middelen. Een doeltreffende dollar/product-analyse van het strategisch plan moet het gerealiseerde product of de gerealiseerde dienst vergelijken met het budget, en moet worden gebruikt als een primaire meting van de middelen. Periodieke budgetherzieningen en periodieke middelentoewijzingen helpen deze vergelijking gemakkelijker te maken. Er moeten inspanningen met andere middelen worden geleverd om de aan het kostenberekeningsplan toegewezen middelen te vergelijken met de werkelijke resultaten. Er is ook een bijkomend voordeel voor zowel de onderneming als de belanghebbenden van de onderneming, namelijk de mogelijkheid om te beoordelen of de (budget)datering werkt…wanneer dit op periodieke basis gebeurt. Een systematische procedure voor de goedkeuring van budgetfouten is eveneens essentieel. Met de juiste frequentie van budgetbeoordelingen en toewijzing van middelen zal de effectieve bedrijfsplanning van resultaten verbeteren. De controlejaren kunnen offline worden genomen om de beschikbaarheid van middelen ter ondersteuning van de begrote uitgaven te evalueren en efficiënter te werken. Wanneer de informatie uitstekend bijdraagt tot de planning voor de toekomst, is de operationele begroting een troef van de organisatie.

 

LEES MEER :

Continuous auditing 

Financial analytics software 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.